CatalanEspañol (spanish formal Internacional)

PostHeaderIcon Taller Olimpomenuts

Aquest Taller, que s’emmarca dins l’estructura organitzativa dels Ludi Saguntini, està adreçat a xiquets i xiquetes de tota l’etapa infantil i a la infància amb discapacitat.

L’organització del Taller i el disseny i la pràctica de les intervencions ha estat possible al treball de coordinació de professionals tant de l’àmbit de l’educació com de l’animació i es concreten en: Mª José Romero com a Tècnica especialista al 1er Cicle d’Ed. Infantil, monitors i monitores dels Ludi amb molta experiència en el món de l’animació infantil i alumnat i professorat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil de l’ I.E.S. PUÇOL.

Mitjançant propostes d’acció lúdiques es pretén apropar la infància a un espai màgic d’animació on poder descobrir els Déus de l’Olimp, mitologia i jocs clàssics.

Les propostes d’intervenció plantejades no pretenen omplir l’alumnat de continguts relacionats amb el món clàssic ni ser la continuació de Projectes de Treball realitzats a l’escola sinó proposar espais i moments d’acció i de relació tenint com a eix vertebrador la cultura clàssica.

Amb la finalitat de donar resposta a les necessitats d’intervencions lúdiques de caràcter no formal en tota l’etapa infantil el Taller d’Olimpomenuts oferta, en aquesta edició, una doble proposta d’inscripció segons l’edat dels participants.

Per tal de facilitar als Centres la decisió per formalitzar la inscripció detallem a continuació les dues possibilitats ofertades així com els aspectes  generals d’organització :

 

OLIMPOMENUTS I

Destinataris: Xiquets i xiquetes del 1er Cicle d’Ed. Infantil, alumnat de 3 anys del 2º Cicle d’E.I. i infància amb discapacitat.

Espai: Saló d’Actes del CEIP Cronista Chabret.

Horari: 9’45 a 11’45 h.

Capacitat màxima: 50 places.

Punt de trobada: Entrada principal CEIP Cronista Chabret.

 

 

Intervencions al Taller:

Representació de l’obra “Maleïda Poma”, escrita per Anna Ballester, per part de l’alumnat del CFGS d’Educació Infantil de l’IES Puçol.

Propostes lúdiques, als espais creats, d’acció sensorial, simbòlica, cognitiva, psicomotriu, afectiva i de relació utilitzant elements i materials suggerents i provocadors que ens connecten amb la cultura clàssica.

 

 

Aspectes d’organització:

És imprescindible que el professorat dels Centres acompanye els seus xiquets i xiquetes al llarg de tota la proposta d’animació per tal de viure amb ells l’experiència, assegurar i cobrir les seues necessitats o interessos que puguen demandar així com facilitar la tasca del grup d’animació i intervenció.

Es recorda, que en tot moment, serà el professorat dels Centres els responsables de l’atenció i cura dels seus xiquets i xiquetes.

La seqüència d’acció serà la següent:

1.- Recepció del grup a l’entrada del CEIP Cronista Chabret.

2.- Acomodació al Saló d’Actes.

3.- Benvinguda d’inici de la intervenció.

4.- Representació de l’obra “Maleïda Poma”.

5.- Taller de vestuari per a tots els participants.

6.- Distribució dels xiquets i xiquetes als espais d’acció creats per iniciar les diferents propostes lúdiques plantejades.

7.- Recollida, organització del grup i acomiadament.

 

S’habilitarà un espai on poder deixar objectes personals (motxilles, roba d’abric o qualsevol altra necessitat a demanda), . . ., així com un espai per tal d’atendre les necessitats bàsiques pròpies de l’activitat quotidiana destinada a la higiene.

L’alumnat i professorat de l’IES PUÇOL portaran a terme tant les intervencions programades com l’atenció a les necessitats que es plantegen conjuntament amb el professorat dels Centres.

 

 

OLIMPOMENUTS II

Destinataris: Xiquets i xiquetes de les aules de 4 i 5 anys del 2º Cicle d’Educació Infantil.

Espai: Exterior acotat, a la Glorieta, a continuació del Forum Classicum.

Horari: 9’45 a 11:45 h.

Capacitat màxima: 100 places.

Punt de trobada: Carpa Olimpomenuts II a la Glorieta.

 

Intervencions al Taller:

Contamites de carrer.

Tallers de caràcter informatiu, manipulatius, d’experimentació i de joc que ens apropen al món de la cultura clàssica.

 

 

Aspectes d’organització:

És imprescindible que el professorat dels Centres acompanye als seus xiquets i xiquetes al llarg de tota la proposta d’animació per tal de viure amb ells l’experiència, assegurar i cobrir les seues necessitats o interessos que puguen demandar així com facilitar la tasca del grup d’animació i intervenció.

Al tractar-se d’un espai obert es recorda, que en tot moment, serà el professorat dels Centres els responsables de l’atenció i cura dels seus xiquets i xiquetes.

Com que l’espai de realització és a l’aire lliure, aquest Taller no es podrà realitzar si les condicions climàtiques són adverses.


La seqüència d’acció serà la següent:

1.- Recepció del grup a la carpa habilitada a la Glorieta.

2.- Acomodació i organització del grup amb un element identificatiu.

3.- Benvinguda d’inici de la intervenció.

4.- Taller de vestuari per a tots els participants.

5.- Distribució dels grups als espais exteriors acotats per iniciar les diferents propostes lúdiques plantejades: Tallers i Contamites de carrer.

6.- Organització del grup i acomiadament.

 

S’habilitarà un espai on poder deixar objectes personals (motxilles, roba d’abric, . . .).

Per atendre les possibles necessitats de l’alumnat s’habilitaran els serveis del CEIP Cronista Chabret.

Els monitors i monitores dels LUDI i l’alumnat i professorat de l’IES PUÇOL portaran a terme tant les intervencions programades com l’atenció a les necessitats que es plantegen conjuntament amb el professorat dels Centres.  
 

 

olimpo2011.JPG